Hoppa till innehåll

Fast Elpris 1 år

Fast elpris 1 år innebär att du inte överraskas av höga elpriser kommande året. Det passar dig som vill ha kontroll över vad du betalar per kwh så länge du har bundet elavtal, i detta fall under 1 år. Vi lever i en orolig tid.

Bundet elavtal 1 år ger dig lagom kontroll och förutsägbarhet

Med bundet elavtal och fast elavtal 1 år så får du lagom kontroll och förutsägbarhet gällande dina elutgifter. Skulle omvärldsläget förbättras och dyra elpriser utebli så har du ändå inte bundit upp dig under allt för lång tid.

Det råder stor osäkerhet kring hur kriget i Ukraina utvecklar sig och hur det kommer påverka oss. Dessutom har vi högre räntor och en inflation på över 10%. Ingen vet hur det kommer bli med elförsörjningen under den stundande hösten och vintern, vem minns inte den förra vinterns problem med elbrist och skyhöga elpriser. I år sägs det heller inte bli aktuellt med ytterligare elprisstöd.

Vilket elbolag ska du välja när du väljer fast elpris 1 år?

Det är flera elbolag som vill ha dig som elkund och vilket elbolag som är bäst för dig beror på flera saker. Några viktiga faktorer är hur du bor, om det är villa eller lägenhet, samt inte minst på din beräknade elförbrukning. Sedan har det stor betydelse för priset var i Sverige du bor då Sverige delas in i fyra elområden som även kallas för elprisområden. En grundregel är att elpriset oftast blir billigare generellt sett ju mer norr ut du bor.

Som tidigare nämns är det viktigt att inte stirra sig blind på priset per kwh, utan även ta hänsyn till avgifter. Vissa elbolag har även garanterat lägstapris för fast elpris.

Teamet bakom fastelpris.se